Bismillahirohmanirrohiem,

Assalamu aleykum warohmatullahi wabarokaatuh.

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya.

Kita berlindung dari keburukan diri, keburukan sikap. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka baginyalah petunjuk itu. Maka barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidaklah ia mendapat petunjuk.

Yaa Allah, curahkanlah kemuliaan serta rahmat kepada baginda besar nabi besar Muhammad صل الله عليه وسلم dan kepada seluruh keluarganya.

Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya Al-Quran:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (48:29 Al-Quran Al-Kariem)

Bela nabimu , sob!

Apapun bentuknya, segala sesuatu yang menghina islam adalah sebuah kekafiran.

Allah menjelaskan salah satu sifat seoarang muslim, yaitu pengikutnya nabi Muhammad saw adalah keras terhadap kekafiran.

Baru-baru ini ada sebuah film amatir yang berjudul “Innocence Of Muslims” yang mencoreng wajah umat islam. film yang isinya menghina baginda Muhammad صل الله عليه وسلم.

Bela nabimu, sob! dengan mengutuk keras tentang film itu.

Bela nabimu, sob! dengan doa, sebagai senjata ummat muslim

Bela nabimu, sob! dengan memperbanyak shalawat kepada nabi.

ALLAHUMMA SHALLEY ALLAA SAYYIDINAA MUHAMMAD!!!!!

 

Iklan